• CZYSTE TECHNOLOGIE
    tworzą CZYSTĄ ENERGIĘ nawet z bardzo zanieczyszczonych zasobów

Zgazowanie jako czysta technologia węglowa


Czym jest zgazowanie?

  • Jest to proces niepełnego spalania (częściowe utlenianie)

  • W trakcie zgazowania, węgiel zawarty we wsadzie surowcowym, w termodynamicznej reakcji z parą wodną, przy użyciu tlenu lub powietrza, zamienia się na gaz syntezowy będący mieszaniną wodoru i tlenku węgla (tzw. syngaz)

  • Pozostałość mineralna przekształca się w popiół

  • Syngaz jest surowcem do wytwarzania produktów chemicznych o wysokiej wartości rynkowej

  • Rozpad materiałów węglowych następuje na poziomie molekularnym, co umożliwia separację zawartych w surowcu substancji (siarka, rtęć, ołów, azot, itp.)

  • W procesie zgazowania zostaje wydzielony czysty strumień dwutlenku węgla, który może być zagospodarowany lub zutylizowany w odrębnym trybie

Przemysłowe zgazowanie na świecie

Na świecie funkcjonuje kilkaset instalacji przemysłowych przetwarzających materiały węglowe na syngaz i dalsze produkty. Łączna wydajność instalacji zgazowania na świecie, w przeliczeniu na moc cieplną gazu syntezowego, wynosi ok. 300 tys. MWth, w tym zgazowujących węgiel ok. 250 tys. MWth.

W Polsce nie zrealizowano jeszcze żadnego projektu.